MALI VJEČNI GRAD Osor

Na mjestu gdje se spajaju, ili odvajaju, otoci Cres i Lošinj, na kopnenoj prevlaci između Cresa i Lošinja, još od pradavnih vremena smjestio se gradić Osor. Najstariji tragovi života su iz mlađeg kamenog doba i nađeni su u spiljama u okolici Osora. Prvo utvrđeno naselje na mjestu današnjeg Osora osnovali su Iliri. Preko osorske prevlake, prirodne zaštite od svih oluja, prolazila je tranzitna linija od Egejskog do Baltičkog mora, poznata kao jantarski put. Brojni su nalazi ukrasa od jantara u ilirskim grobovima u okolici Osora.
Kasnije je bio antička utvrda. U doba stare Hrvatske države sjedište kulture i glagoljaštva. Kada je došao pod vlast Venecije, počinje gubiti na važnosti.

Danas možemo reći da je cijeli grad Osor zapravo muzej na otvorenome u kojem ne smijemo zaobići:

Potražite smještaj u kampu Preko mosta, u privatnom smještaju, a u našoj Pizzeriji Orfej veliki izbor pizza i sladoleda.

Ugodan boravak!