height="65" bgcolor="#FFFFFF"> 
 
Osor - Fotogalerija

Na fotografijama se vidi prekrasno područje pod Osoršćicom na kojem se smjestio Osor - privlaka između Cresa i Lošinja, umjetni kanal Kavuada koji odvaja Cres i Lošinj - prolaz koji omogućava plovidbu iz Sjevernog Jadrana prema dalmatinskoj obali i koji je dio slavnog jantarskog pravca, pokretni most koji spaja Cres i Lošinj ....