Osor Osor Osor Osor Osor Osor Lučica u Osoru Lučica u Osoru Pogled na most u Osoru Pogled na most u Osoru Krovovi kuća u Osoru Osor u veljači, 2012 Osor u veljači, 2012 Osor u veljači, 2012 Osor u veljači, 2012

Na fotografijama se vidi prekrasno područje pod Osoršćicom na kojem se smjestio Osor - privlaka između Cresa i Lošinja, umjetni kanal Kavuada koji odvaja Cres i Lošinj - prolaz koji omogućava plovidbu iz Sjevernog Jadrana prema dalmatinskoj obali i koji je dio slavnog jantarskog pravca, pokretni most koji spaja Cres i Lošinj ....