Konoba Bonifačić
Restoran Restoran Okoliš restorana Restoran Restoran Kamin u konobi Kamin u konobi Konoba Konoba Iz ponude Konobe Bonifačić Iz ponude Konobe Bonifačić

Konoba Bonifačić je restoran koji u ponudi ima ponajviše autohtonu otočku i istarsku kuhinju ...