height="65" bgcolor="#FFFFFF"> 
Konoba Bonifačić
 
Nonina kuhinja - Fotogalerija

Konoba Bonifačić je restoran koji u ponudi ima ponajviše autohtonu otočku i istarsku kuhinju ...